ITIL® Certificering

Met de introductie van ITIL versie 3 is een nieuwe systematiek van ITIL certificering geïntroduceerd. Sinds de introductie van ITIL® versie 3 onderkent ITIL vier certificeringsniveaus, te weten: ITIL Foundation, ITIL Intermediate, ITIL Expert en ITIL Master. Op deze pagina vindt u een toelichting op de verschillende certificeringsniveaus.

ITIL Foundation – het ITIL Foundation niveau is het gewenste certificeringsniveau voor elke medewerker die ook maar iets met servicemanagement van doen heeft en de basisprincipes en terminologie van ITIL wil kunnen begrijpen. In principe geldt dat het ITIL Founation certificeringsniveau wenselijk is voor elke medewerker in een (ICT)organisatie die gebruik maakt van of te maken krijgt met ITIL.

ITIL Intermediate – het ITIL Intermediate niveau bestaat uit twee verschillende soorten modules:

  • ITIL Intermediate Lifecycle Modules – bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de algehele lifecycle van een IT product.
  • ITIL Intermediate Capability Modules – bedoeld voor medewerkers die specifieke processen binnen het vakgebied van IT Servicemanagement beheren. Deze modules zijn goed vergelijkbaar met de (voormalige) Practitioner trainingen binnen ITIL versie 2.

ITIL Expert – de certificering ITIL Expert in IT Servicemanagement toont aan dat u beschikt over een hele brede én diepe kennis van ITIL.

ITIL Master – de certificering ITIL Master toont aan dat u in staat bent ITIL toe te passen in gebieden. Het niveau ITIL Master is het hoogst haalbare certificeringsniveau.

Puntensysteem ITIL certificering

Het certificeringstraject van ITIL versie 3 bestaat uit een puntensysteem (credits). Elk succesvol afgelegd examen levert een vastgesteld aantal punten (credits) op.

ITIL Expert
Om ITIL Expert te worden, heeft u in totaal 22 punten nodig. U heeft na uw certificering in ITIL Foundation (2 punten) de keuze om 20 punten te behalen uit de verschillende Lifecycle Modules (3 punten per training) of Capability Modules (4 punten per training). Daarnaast dient u ook het examen ‘Managing Across the Lifecyle’ te behalen. Hiervoor krijgt u 5 punten.

ITIL Master
Het ITIL Mastertraject bestaat uit een schriftelijk en een mondeling assessment. Het gehele traject heeft een duur van zes tot twaalf maanden.

Op hoofdlijnen ziet het ITIL mastertraject er als volgt uit:

1. Aanmelding voor het ITIL Master traject bij het EXIN;
2. Verificatie en bevestiging van aanmelding;
3. Indienen van een globaal voorstel waarin opgenomen:
a. de praktijksituatie die zal worden beoordeeld
b. de ITIL elementen die bij deze praktijksituatie worden toegepast
4. Voorbereiding en indiening van het werkpakket voor het assessment
5. Het ondergaan van een vraaggesprek ter ondersteuning van het werkpakket dat wordt beoordeeld

Begeleiding vanuit de IT Management Group
Als onderdeel van de ITIL Certificering is het ITIL master traject te vergelijken met een afstudeeropdracht waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud, de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden. De IT Management Group biedt u graag een helpende hand. Door middel van coaching kunnen wij u begeleiden in het ITIL Master traject. De docenten die u tijdens het ITIL Expert Track hoogstwaarschijnlijk al bent tegengekomen treden tijdens het ITIL Master traject op als coach en sparring partner voor uw werkpakket. Ze kunnen onder andere met u sparren over de procedures, de aanpak, uw voorstel, het selecteren van de ITIL elementen waarop u beoordeeld zult worden etcetera. Bij aanvang van het ITIL Mastertraject maakt u de keuze voor uw coach.Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group